Fordele for mester​

Udbyttet for en mester​

 • Tænd/sluk ressourcer” giver bedre indblik i - og mulighed for - uafprøvede muligheder med en minimal risiko for mesteren.
 • Ved at basere lønudgiften på variable omkostninger i stedet for faste, bliver omkostningerne for forretningens drift mere synliggjort. Det giver bedre overblik og beslutningsgrundlag for mesteren.
 • Ved at benytte en midlertidig frisørvikar kan der tages hånd om kunder og fagområder, som i dag ikke er berørt p.g.a begrænset tid, penge og ressourcer.
 • Omkostningerne til en frisørvikar kan flyttes fra lønomkostninger til driftsomkostninger.
 • Ingen intern loyalitetskonflikt.
 • Øget hastighed, hvorved ideer og muligheder kan udnyttes, forbedres betydeligt.
 • Frigør egne ressourcer til at udvikle og pleje eget kerneområde og dermed øge konkurrenceevnen.
 • Bedre mulighed for at foretage hurtige tilpasninger af salgsindsatsen i forretningen i.f.t. markedsmuligheder og konkurrenter.
 • Udgifter forbundet med rekruttering, uddannelse, sygdom og afskedigelse fjernes.
 • Muliggør tilgang på trods af personalestop, hvor midlertidige ressourcer er påkrævet.
 • Undgå budgetoverskridelser ifm. lønomkostninger. Reducér styrken; supplér med en midlertidig ekstern ressource.
 • Hurtige omstruktureringer, hvor der kan forekomme midlertidige ”huller” i personalets indsatsområder.

de mobile frisører  -  Tlf.  ​70 10 00 01  -  Mail: info@demobile.dk